Kotol na biomasu

Nechcete každoročne platiť tisícky euro za kúrenie no chcete mať vo svojej domácnosti teplo? Pokaľ si naozaj chcete ušetriť peniaze na horšie časy, tak vám odporúčame kúpiť si kotol na biomasu. Vykurovanie prostredníctvom biokotlov je nielen lacné, ale aj nenáročné!

Doteraz ste sa nestretli s pojmom biomasa, alebo ste ho len počúvali z každej strany, a pritom netušíte, ako kotol na biomasu funguje? Biomasa je v skutočnosti hmota, ktorá predstavuje domáci zdroj energie. Je to súhrn látok, čiže biopalivo z dreva, slamy, dreveného odpadu a z množstva ďalších prírodných materiálov. Biomasa sa delí na suchú a mokrú. Biomasa je zakonzervovaná slnečná energia! Kotly na biomasu sa odlišujú od ostatných kotlov hlavne svojim určením. Dôležitá je požiadavka na kvalitu paliva. Biomasa musí mať požadovanú vlhkosť a štruktúru.

Nezúfajte, na kúrenie biomasou sa používajú špeciálne kotle! Kotly na biomasu sú moderné vykurovacie zariadenia a v dnešnej dobe ponúkajú komfort a štandard! Kotly na biomasu sa aj rozdeľujú podľa typu paliva, aký spaľujeme –slama, drevo, štiepky. Najlepšie a najkvalitnejšie kotle na biomasu vám ponúka známa nemecká firma Heizomat. Táto spoločnosť vznikla v Bavorsku a už 30 rokov sa venuje na výrobu tepla z biomasy. Ceny za energiu sú v súčasnej dobe naozaj veľmi vysoké, no nenechajte si takto „rozkradnúť“ váš majetok a kúpte si do vašej domácnosti kotol na biomasu! A vedzte, že s týmto kotlom budete naozaj veľmi spokojní! Ako sa v súčasnej dobe hovorí: Biomasa predstavujete veľký potenciál obnoviteľnej energie Slovenska a inde!